Publié sur Laisser un commentaire

CHECKLIST DUE DILIGENCE DATA ROOM | Virtuele dataroom

Een Due Diligence Data Room ben de gelegenheid waar uw bedrijf kopieën plaatst van de financiële, juridische plus zakelijke stukken die het geschiedenis en toekomst van het handelsbedrijf bepalen, zodat potentiële beleggers kunnen beoordelen voordat ze een deftig aanbod indienen. Een ‘due diligence’-gegevensruimte zijn toegankelijk voor data room due diligence potentiële kopers of investeerders na goedkeuring door het verkoper en na ondertekening van dezelfde Non Disclosure Agreement (NDA). De investeringsbankier die een verkoper vertegenwoordigt, is aansprakelijk voor het identificeren met levensvatbare kopers / investeerders, het beveiligen van ondertekende NDA’s plus het plannen van toegang tot de gegevens betreffende de data van de due diligence-gegevens. Er zijn twee type Due Diligence-datakamers: Traditional Due Diligence Data Rooms plus Virtual Due Diligence Data Rooms. Pro’s plus Con’s van beide type dataruimtes is te treffen op een pagina Traditional Due Diligence Data Rooms vs. Virtual Data Rooms. De volgende pagina’s bevatten een gedetailleerde due diligence-checklist die ben samengesteld uit vele jaren met M ampersand A-projecten. Ofschoon dit dezelfde van de meest uitgebreide en uitgebreide due diligence-checklists is deze gratis op internet beschikbaar voor de klanten zijn, dienen u jouwe advocaat plus investeringsbank raadplegen, omdat zij waarschijnlijk een paar aanvullende suggesties willen hebben.

vdr data room

ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS DUE DILIGENCE CHECKLIST & Data room m&a

  • Een lijst van elke directe of indirecte dochteronderneming van een Vennootschap.
  • Kapitalisatie van het Vennootschap dat het reeks geautoriseerde aandelen van iedere klasse alsof serie met aandelenkapitaal, het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen betreffende dergelijke aandelen en het recordbezitters van dergelijke aandelen toont. Certificaat of statuten en statuten van het bedrijf, alsof artikelen betreffende organisatie plus operationele afspraak die met kracht zijn.
  • Notulen van de vergaderingen van een aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap, de raad van bestuur of beslist comité daarvan, gedurende het laatste 3 jaar.
  • Allemaal overeenkomsten tussen aandeelhouders alsof leden van de Vennootschap met betrekking tot bedrijfsvoering, eigendom of zeggenschap over de Vennootschap.
  • Alle stukken die zijn aangegaan met betrekking tot of verband houdend bij voorafgaande financieringen of aandelenemissies van een Onderneming, ingesloten, maar niets beperkt tot, Stock Purchase Agreements, Aandeelhoudersovereenkomsten en Registratie Rechten Afspraken.
  • Alle correspondentie en overeenkomsten tussen of tussen de Vennootschap en de bestuurders of functionarissen van het Vennootschap met betrekking tot schadeloosstelling, werkgelegenheid, leningen ofwel voorschotten.
  • Voorraadboeken, magazijnboekingen en andere voorraadadministratie van de onderneming.
  • Dezelfde lijst bij opties, inkooprechten en warrants uitgegeven maar door het bedrijf aan vermelding van de naam van de houder, het aantal uitgegeven opties, rechten of warrants, de toegekende datum, de optie ofwel aankoopprijs plus de positie van het houder bij het Handelsbedrijf, samen met kopieën van optie-, recht- of warrantovereenkomsten.
  • Een adreslijst met het locaties van alle terreinen, gebouwen plus andere verbeteringen die zijn gehuurd ofwel eigendom is van het bedrijf.

Alle materiële overheidsvergunningen, licenties of autorisaties en bijbehorende correspondentie van het handelsbedrijf. De stijgende populariteit van virtuele dataruimten heeft geleid tot een toename met het reeks leveranciers van virtuele dataroom, wat zegt dat VDR’s niet moeilijk te treffen zijn. Maar de uitgebreide reeks opties kan leiden tot meer verwarring plus onzekerheid aangaande de vraag of jij de onbesproken VDR kiest voor jouw bedrijf. Vanwege ervoor te zorgen dat u kompleet vertrouwen hebt in de VDR van uw handelsbedrijf en kompleet gebruik kunt maken van de voordelen die het biedt. Virtuele dataruimten zijn een integraal onderdeel terechtkomen van M & A-transacties, omdat bedrijven vinden dat hun veel groter wordende gegevens moeten worden beheerd en gedeeld op beslist manier deze tijd bespaart, de efficiëntie verbetert en de beveiliging verbetert. Vanaf de introductie tien tijdsperiode geleden, beschikken over virtuele dataruimten moeizame plus papierzware due diligence processen vervangen, wat vaak resulteerde in hogere waarderingen plus kortere dealcycli.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *